marines for christ

                              SINT MAARTEN

                              

 
 

Een kleine organisatie opgezet door Christen-militairen, met bewogenheid voor mensen in nood en hulp te verlenen op plaatsen waar het echt nodig is.

Wij zoeken mensen met diezelfde passie, die 2 weken of langer beschikbaar zijn, die bereid zijn om een eigen ticket te betalen en de handen uit de mouwen willen steken.    

                                        

Matteus 25: 35-36

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.


Jesaja 58: 5-6

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken

Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?