marines for christ

                              SINT MAARTEN

 
 


‘Marines for Christ’ geeft hulpverlening op Sint Maarten. Na orkaan Irma in september 2017 hebben wij 26 projecten voltooid.

Onze mensen betalen zelf hun vliegreis. Ter plaatse hebben wij een auto, gereedschappen en we overnachten bij broeders en zusters uit de lokale kerkgemeenschap.

Wij worden financieel ondersteund door 2 kerkgemeenschappen en nog een paar kleinere organisaties, echter het geld raakt op.

Onderhandelingen zijn gaande om deze missie voort te zetten zolang als nodig.

Sint Maarten is uit het nieuws maar de nood is nog steeds groot!
    

                                        


Matteus 25: 35-36

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.


Jesaja 58: 5-6

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken

Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?